Pizza Margherita Thessaloniki - Margherita Pizza Artigianale 

Thessaloniki Proxenou Koromila 11
  2310229559